Villa biurowo-mieszkalna w Rybniku


 • lokalizacja:
  Rybnik, ul. Parkowa
 • autor:
  Karolina Korczak, Emilia Gańczorz, Rafał Paszenda
 • inwestor:
  prywatny
 • etap:
  w trakcie realizacji
 • projekt:
  2016r.

Villa biurowo-mieszkalna w Rybniku to próba zestawienia dwóch brył architektonicznych powstałych w różnym czasie – istniejącej modernistycznej Villi z 1935r. adaptowanej na funkcję biurową z nową, w części lewitującą bryłą mieszkalną dla jej właścicieli.

Modernistyczna villa z dwoma mieszkaniami znajdowała się na pochyłej działce bezpośrednio przy założeniu parkowym na Kozich Górach – w części Rybnika w której powstało wiele modernistycznych villi w okresie międzywojennym. Nowi właściciele postanowili wskrzesić ducha modernizmu odnawiając istniejący obiekt oraz adaptując go na funkcję biurową, a w północnej części działki wybudować własną część mieszkalną z kinem plenerowym.

Głównym zadaniem projektowym było spójne połączenie starego z nowym mając na uwadze zapewnienie prywatności wizualnej. Charakterystycznym elementem istniejącego obiektu, oprócz wielobocznej bryły, był cokół „odsadzkowy” skrywający część piwniczną, który stał się motywem przewodnim dla zestawienia dwóch brył. Cokół został powiększony tworząc charakterystyczną ewoluującą platformę – od południa stanowi zewnętrzną część wejściową do biura, „przebiega” podpiwniczeniem istniejącej villi, natomiast od północy stał się podstawą mieszkalną utrzymującą lewitującą bryłę części dziennej.

Istniejąca villa została gruntownie odremontowana i w całości zaadaptowana na funkcję biurową. Nowa bryła, połączona przejściem w poziomi piwnicy (-1), to część mieszkalna ze strefą wejściową oraz nocną. Podcięcie cokołu wytworzyło zadaszenie zarówno przed wejściem do obiektu jak i nad stanowiskami parkingowymi dla samochodów. Na piętrze – podwyższonym cokole, powstała otwarta część dzienna z salonem, jadalnią, kuchnią oraz wydzielonym wc.

W wyniku analizy najbliższej zabudowy, która w dużej części była nieuporządkowana i chaotyczna, postanowiono nową bryłę ukierunkować na południe z widokiem na „własną działkę” oraz park. Z części dziennej zaprojektowano wyjście na górny taras, który dodatkowo stał się widownią kina plenerowego z ekranem na ścianie adaptowanego obiektu. Tarasowa część cokołu w od strony zachodniej została ukształtowana z pochyłych, zielonych płaszczyzn stanowiących naturalne zejście do części ogrodowej. Od strony wejścia, dla zachowania prywatności, cokół został „obniżony” wyłącznie do poziomu cokołu modernistycznej villi.

Istotnym aspektem podczas projektowania było kontrolowane rozdzielenie wglądu poszczególnych stref zespołu obiektów – mieszkalnego oraz biurowego. Wyglądając z okien części biurowej nie ma możliwości wglądu do części mieszkalnej; natomiast część mieszkalna została tak skierowana, że jej główny widok został ukierunkowany na południe - na własną część ogrodową oraz park. Istniejące drzewa oraz zieleń na sąsiednich działkach uniemożliwia wgląd z sąsiednich obiektów do projektowanej części mieszkalnej.

Poniżej znajdują się fotografie z fazy realizacji adaptacji modernistycznej villi na funkcję biurową.