Studium możliwości wykorzystania ośrodka w Rybniku-Kamieniu


 • lokalizacja:
  Rybnik-Kamień, ul. Hotelowa
 • autor:
  Rafał Paszenda, Karolina Groborz
 • inwestor:
  Miasto Rybnik
 • powierzchnia:
  34ha
 • projekt:
  2016r.

Projekt przedstawia studium możliwości wykorzystania ośrodka w Rybniku-Kamieniu wraz z rozszerzeniem jego oferty rekreacyjnej w celu poprawy jego funkcjonowania W skład ośrodka wchodzi hotel Olimpia z salą sportową oraz zapleczem; 3 boiska piłkarskie; niecka nieczynnego kąpieliska; 8 stawów (w tym hodowlany oraz rekreacyjny); siłownia na wolnym powietrzu; plac zabaw dla dzieci; wodny plac zabaw; górka; obiekt klubu sportowego oraz obiekty techniczne. Na teren prowadzą 3 wejścia. Główny parking dla ośrodka znajduje się wzdłuż drogi dojazdowej prowadzącej z ulicy Robotniczej. Od strony północnej, w rejonie boisk piłkarskich, znajduje się wewnętrzny parking dla samochodów. Cały teren porośnięty jest zielenią wysoką jak i niską. Od strony północno-zachodniej teren jest znacznie zadrzewiony. Od strony zachodniej oraz północnej ośrodek przylega do terenów leśnych.

Istniejąca infrastruktura sportowa, rekreacyjna oraz hotelowa całego ośrodka, ze względu na zróżnicowany stan techniczny nie stanowi jednej funkcjonalnej całości. Część obiektów jest wyłączona z użytkowania ze względu na niespełnienie wymogów technicznych (np niecka byłego kąpieliska). Cały teren, poza częścią hotelową, sprawia wrażenie opuszczonego i zaniedbanego w szczególności poza sezonem letnim. Ze względu na lokalizację ośrodka z dala od centrum miasta, zakłada się nakierowanie całości kompleksu na profil „sportowy”. Planuje się wykorzystanie hotelu Olimpia jako miejsce pobytu dla zorganizowanych grup sportowych – natomiast infrastrukturę ośrodka na cele szkoleniowo-treningowe.

Poważnym mankamentem jest brak odpowiedniego układu komunikacyjnego, który pozwalałby na pełne i równomierne wykorzystanie całego terenu ośrodka. Poszczególne strefy ośrodka nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, w szczególności teren centralny z częścią z stawów hodowlanych i ulicą Jodłową, gdzie przebiegają atrakcyjne ścieżki rowerowe.

Na bazie istniejących ciągów komunikacyjnych zaprojektowano nowy, gęsty „kręgosłup” ścieżek który wyprowadza funkcję od hotelu Olimpia w głąb terenu aż w rejon stawów, gdzie przewidziano miejsce do uprawniania sportów wodnych. Dwa główne trakty zostały połączone układem poprzecznych ścieżek/łączników tworząc „kręgosłup” głównego założenia. Poszczególne pola zostały tak ukształtowane, aby można było w łatwy sposób wprowadzić w nie nowe funkcje. Wyznaczono system nowych wejść pieszo-rowerowych na teren ośrodka, który dodatkowo uatrakcyjni planowane założenie.

Na terenie, w poszczególne pola wyznaczone przez system ścieżek, wkomponowano zarówno obecne jak i nowe funkcje sportowo – rekreacyjne. Wokół boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej znajdującego się w północnej części ośrodka wyznaczono bieżnię lekkoatletyczną sześcio-torową o długości 400m (1). Między boiskami zaplanowano nowy obiekt zaplecza dla boisk piłkarskich jak i bieżni lekkoatletycznej z widownią. W miejscu istniejącego stawu wyznaczono nowe boisko do piłki nożnej (22). W północnym fragmencie założenia wyznaczono płatną strefę torów rowerowych oraz skatepark z takimi elementami jak: trial park (3), dirt jumping (4), pumptrack (5), skatepark (6), tor rowerowy dla dzieci (7) oraz krosowy tor rowerowy (8). W miejscu obecnych niewymiarowych boisk do koszykówki planuje się wykonać strefę pełnowymiarowego boiska do koszykówki i siatkówki (14). Wokół sąsiedniego placu wodnego „pluskadełko” wyznaczono dwie strefy zabaw: jedną dla dzieci mniejszych (9) oraz drugą zawierającą ścianki wspinaczkowe (15). Przy strefie boisk do siatkówki i koszykówki zaplanowano linowy park zabaw (13).

W przestrzeni po istniejącej niecce wyznaczono nowe, naturalne kąpielisko biotopowe składające się z trzech części – basenu rekreacyjnego (18) wyposażonego w system zjeżdżalni wodnych, natrysków, biczy oraz fontann, basenu pływackiego o długości 50m z torami do pływania sportowego (19) oraz część biotopu (20) stanowiącą naturalny system oczyszczania wody. Część biologiczna realizowana jest w formie atrakcyjnego stawu porośniętego ozdobną roślinnością. Bezpośrednio przy strefie basenów wyznaczono „błonia” (10) czyli miejsce pod organizację imprez masowych, które w czasie korzystania z kąpieliska będzie miejscem do plażowania. W ramach tego terenu znajduje się również staw rekreacyjny z możliwością wypożyczenia sprzętu wodnego (łódki, rowerki wodne, kajaki) oraz górka (11), która zostanie przystosowana do korzystania ze sportów zimowych (górka saneczkowa lub stok do nauki jazdy na nartach). Staw przylegający do głównej osi założenia ośrodka przeznaczono na sporty wodne w tym wakeboarding (12). Przy brzegu zaprojektowano pomost dla użytkowników uprawiających tę dyscyplinę. W zależności od potrzeb, w rejonie pomostu istnieje możliwość wyznaczenia strefy zaplecza z wypożyczalnią sprzętu, a nawet tymczasowej kawiarni. Cały akwen może zostać podzielony na dwie części – do wakeboardingu oraz pływania na sprzęcie wodnym typu rowerki wodne, kajaki, łódki itp.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono miejsce lokalizacji nowego obiektu. W płaszczyźnie wyznaczonej przez południową ścianę szczytową hotelu została umiejscowiona bryła hali widowiskowo-sportowej, której poziom boiska będzie znajdować się poniżej terenu, w poziomie lustra wody kąpieliska biotopowego. Bryła hali nie przylega do hotelu, jest od niego oddalona w taki sposób by umożliwić przejście do strefy zewnętrznej istniejącej restauracji. Funkcje towarzyszące hali sportowej usytuowane zostały w strefie podziemnej, której dach pokryty roślinnością ma stanowić zielony taras przed strefą restauracyjną hotelu.

Strefę wejściową do hotelu zlokalizowano jako bryłę o rzucie trapezu przylegającą na pełnej wysokości do ściany szczytowej hotelu. W poziomie parteru znajduje się recepcja oraz główne lobby hotelowe. W przestrzeni wertykalnego holu wyznaczono windę oraz reprezentacyjną klatkę schodową łączącą poszczególne poziomy hotelu. Z holu wyznaczono bezpośrednie zejście do poziomu hali sportowej z zapleczem.

Przestrzeń podziemnego holu mieści szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia techniczne obiektu. Z holu istnieje możliwość wejścia bezpośrednio na halę sportową jak i do szatni. Przy części szatniowej wyznaczono pomieszczenia obsługi odnowy biologicznej, siłownie oraz barek. Odnowę biologiczną ze strefą zadaszonego tarasu umieszczono wzdłuż zachodniej części obiektu z widokiem na strefę kąpieliska. Dzięki takiej lokalizacji użytkownicy obiektu będą mieli swobodny dostęp do kąpielisk zewnętrznych, a użytkownicy kąpielisk swobodny dostęp do odnowy biologicznej obiektu bez konieczności przechodzenia przez część hotelową. Bezpośrednio przy odnowie biologicznej wyznaczono otwarte patio wokół którego umieszczono dodatkowo siłownię oraz strefę baru. Patio zostało podzielone na dwie części – taras oraz oczko wodne. Umieszczone tam kręte schody zewnętrzne dają możliwość swobodnego przechodzenia z poziomu niższego na strefę widokową przed restauracją, wydzieloną od części ogólnodostępnej ośrodka. W zależności od potrzeb, na zielonym dachu można zlokalizować pawilon dla obsługi zamkniętych, letnich imprez plenerowych.