Konkurs na koncepcję punktów wejścia do TPN


 • autor:
  Karolina Groborz, Rafał Paszenda
 • projekt:
  2015r.
 • nagrody:
  4 miejsce
 • opinia Jury:
  „Praca charakteryzuje się prostą formą nawiązującą do tektoniki geologicznej poprzez kontrast pomiędzy masywną formą prostopadłościanu, z którego usunięto fragment budynku, w wyniku czego staje się miejscem ulokowania różnych funkcji, np. przestrzeni zadaszenia, kasy biletowej i przestrzeni ekspozycyjno-edukacyjnej. (…)”

IDEA - Głównym założeniem ideowym było stworzenie charakterystycznego obiektu pośrednio nawiązującego do architektury regionalnej Tatrzańskiego Parku Narodowego. W prostopadłościennej bryle wycięliśmy przestrzeń, która formą nawiązuje do warstwicowego ukształtowania terenu. Powstałe wielopoziomowe pustki będą pełnić wiele funkcji – od zadaszenia, schodkowej poczekalni do przestrzeni wystawienniczo ekspozycyjnej. Każdy obiekt umieszczony został na kamiennej podstawie stanowiącej jego obejście. Założeniem ideowym było wykorzystanie stałych elementów w dowolnej konfiguracji w zależności od potrzeb, zamiast indywidualnego projektowania obiektów dla każdego punktu wejścia.

FUNKCJA – Obiekt został podzielony na dwie zasadnicze części – reprezentacyjną, przeznaczoną dla zwiedzających park, oraz obsługową, w której wyznaczyliśmy pomieszczenia dla personelu. Aby w pełni wykorzystać możliwości „pustki” opracowaliśmy opcjonalny system zamykania tej przestrzeni. Może to być pełna ściana z szlakami górskimi, przeszklenie jak i ażurowe elementy drewniane. Dzięki temu obiekt może stać się dodatkowo tablicą informacyjną jak i górskim schroniskiem.

MATERIAŁY – Drewno i kamień jako materiały charakterystyczne dla regionu wykorzystaliśmy do budowy naszego obiektu. Ściany zrębowe osłoniliśmy deskowaniem elewacyjnym; natomiast dach przysłoniliśmy warstwą żwiru. Docelowo elewacyjne drewno modrzewiowe uzyska srebrzysty kolor natomiast wnętrze zachowa naturalną, ciepłą barwę.

DOLINA BIAŁEGO – Uwzględniając ilość miejsca na zagospodarowanie oraz liczbę turystów odwiedzających to miejsce zaprojektowaliśmy dwa obiekty - jeden dla ich obsługi oraz drugi jako obiekt bramny. Pierwszy obiekt mieści dwie kasy biletowe z pomieszczeniami personelu oraz przestrzeń pełniącą funkcję zadaszenia, poczekalni, jak i miejsca przygotowania się do wycieczki. Drugi obiekt w formie bramy wyznacza czytelną granicę wejścia do TPN.

DOLINA KOŚCIELISKA – Jako, że jest to jeden z najbardziej uczęszczanych szlaków Tatrzańskiego Parku Narodowego konieczne było umieszczenie tam większej ilości obiektów. Pierwszy to punkt informacyjny z miejscem sprzedaży map, pamiątek oraz produktów regionalnych. W obiekcie tym mogą mieć swoją siedzibę przewodnicy tatrzańscy. Układ schodkowy przestrzeni wewnętrznej daje możliwość przewodnikowi zebrania grupy przed wyjściem na szlak. Kolejne dwa obiekty to punkty kasowe. Każdy z nich zawiera dwa stanowiska sprzedaży biletów uruchamiane w zależności od ilości turystów. W punkcie tym możliwa jest również dystrybucja wydawnictw oraz sprzedaż map. Ostatnim obiektem jest brama wejściowa na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jej atrakcyjna, wielopoziomowa forma może stać się idealnym miejscem dla zdjęć grupowych przed wejściem na szlak. Swobodny układ obiektów pozwolił na wykształcenie placu wejściowego – forum. Na jego środku zaprojektowana została instalacja przestrzenna o charakterze edukacyjnym z profilami zwierząt zamieszkujących park.

UKŁADY URBANISTYCZNE – Proponowany przez nas sposób kształtowania obiektów daje możliwość stworzenia innych obiektów np. przystanku na szlaku lub schroniska. Na Polanie Pisanej zaprojektowaliśmy jeden z takich obiektów, który pełni funkcje miejsca odpoczynku. Na wewnętrznej ścianie umieściliśmy mapę tras turystycznych oraz profile szlaków. Proponowane układy są jednymi z wielu możliwych konfiguracji. Istnieje możliwość ich adaptacji zgodnie z aktualnymi potrzebami.


Plansza konkursowa nr 1

Plansza konkursowa nr 2