Konkurs na koncepcję Centrum Dydaktycznego w Częstochowie


 • nazwa:
  Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
 • autor:
  Rafał Paszenda
 • projekt:
  2021r.
 • lokalizacja:
  Częstochowa

Idea:

Niewielka działka, przy stosunkowo dużym programie obiektu, spowodowała konieczność zaprojektowania budynku czterokondygnacyjnego z parkingiem dla trzydziestu samochodów osobowych w kondygnacji podziemnej. Sąsiadująca zabudowa, w szczególności granicząca działką na której ma stanąć projektowany obiekt, jest chaotyczna przez co jakiekolwiek nawiązanie do niej, w celu kontynuacji jej charakteru, zostało odrzucone. Bryła obiektu przyjęła rzut równoległoboku, którego wierzchołki zostały zaokrąglone promieniem 3,85m – zabieg ten nadał obiektowi miękkości, podkreślił jego indywidualizm w otoczeniu jak i pozwolił na płynne dopasowanie się do północnego narożnika działki. Ściana południowa kondygnacji parteru została dodatkowo „rozwinięta” w celu uzyskania obszernego pomieszczenia gospodarczego jak i skadrowania wnętrza Placu Rekreacyjnego wyznaczonego w strefie południowej obiektu. Elewacja obiektu przyjęła formę pierścieni rozdzielonych pasami „bez-profilowych” okien z charakterystycznym pośrednim ryglem przez co obiekt, pomimo swej wysokości, staje się wizualnie niższy.

Zagospodarowanie:

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu znajdujące się na działce wynikają z formy obiektu – Plac rekreacyjny został podkreślony w poziomie terenu pierścieniem a sama jego powierzchnia, dzięki kratom umożliwiającym ruch samochodów, pozwala na utrzymanie jego powierzchni stale zielonej. Wokół obiektu od strony ulicy wyznaczono pas trawnika szerokości 3,5m przerwany wejściem do obiektu oraz zjazdem do parkingu podziemnego. Ważnym elementem przestrzeni jest również ta, obecnie nieurządzona, między istniejącym a projektowanym obiektem uniwersyteckim, która w koncepcji przyjęła formę Placu Uniwersyteckiego z elementami zieleni niskiej i wysokiej.

Układ funkcjonalny:

Równoległoboczny rzut obiektu został na każdej kondygnacji rozdzielony na dwie części głównym korytarzem wydzielając część północną, o funkcji biurowej, oraz południową, zawierającą sale dydaktyczne i pracownie chemiczne. W poziomie parteru wyznaczono strefę wejścia głównego z holem, aneksem szatniowym oraz portiernią. W tym poziomie zaprojektowano dodatkowo dużą salę wykładową oraz pomieszczenie gospodarcze z niezależną wentylacją – te dwa pomieszczenia mają możliwość podzielenia na dwie części jak wyjścia na zewnętrz do utwardzonej przestrzeni Placu rekreacyjnego. W poziomie parteru zaprojektowano ponadto niezbędne pomieszczenia sanitarne i techniczne w tym sterownię i magazyn gazów. Na kondygnacji 1 piętra od strony północnej i zachodniej wyznaczono pomieszczenia biurowe, strefę studenta (z możliwością podziału na dwie części lub biura) oraz sanitariaty. Od strony południowej wyznaczono po dwie sale wykładowe i chemiczne oraz serwerownie. Przy windzie zaprojektowano pierwszą z dwóch szatni damskich. Na kondygnacji 2 piętra część północna i zachodnia zawiera biura i sanitariaty; część południowa po dwie sale wykładowe i chemiczne. Przy windzie zaprojektowano pierwszą z dwóch szatni męskich; natomiast w północno zachodnim narożniku pomieszczenie socjalne. Układ pomieszczeń 3 piętra jest analogiczny do układu pomieszczeń 1 piętra; natomiast układ pomieszczeń 4 piętra jest analogiczny do układu pomieszczeń 2 piętra. Kondygnacja podziemna zawiera garaż dla 30 samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne (przyłącza) i porządkowe.

Uniwersalność „Otwartego Planu”:

Rzut obiektu został oparty na regularnej siatce konstrukcyjnej w układzie bezbelkowym, przez co ilość ścian konstrukcyjnych w obiekcie została zredukowana do niezbędnych ścian usztywniających – pozostałe są ścianami działowymi które można w dowolny sposób aranżować i modyfikować. Aranżacje te możliwe są do wprowadzenia zarówno w biurowej części północnej jak i południowej, zawierającej sale wykładowe i chemiczne – pomieszczenia w swobodny sposób można ze sobą łączyć przejściami, lub całkowicie likwidując dzielącą ścianę bez konieczności stosowania znaczących prac budowlanych.

Przedstawiony układ pomieszczeń sal wykładowych i chemicznych na 1, 2, 3 i 4 kondygnacji jest układem przykładowym, który można modyfikować zmieniając lokalizację pomieszczeń gdyż ich gabaryty są identyczne. Przykładowo – 4 sale wykładowe można zlokalizować na 1 piętrze a kolejne dwie na 2 – wtedy sale chemiczne, które wtedy można ze sobą dowolnie zestawiać i łączyć, znajdą się na 2, 3 i 4 piętrze. Ponadto, schodkowy układ sal wykładowych ukształtowano nie za pomocą głównej konstrukcji (pochyłe stropy żelbetowe) ale za pomocą indywidualnej konstrukcji schodowej opartej na płaskim stropie – w górnej strefie poziom zrównuje się z poziomem parapetu (0,9m), natomiast dolna z poziomem korytarza umożliwiającym swobodny dostęp osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istotnym elementem umożliwiającym taką swobodną aranżacje jest regularny układ pionów/szachtów instalacyjnych znajdujących się w przestrzeni korytarza, a nie przestrzeni poszczególnych sal, przez co ewentualne modyfikacje zarówno układu wnętrza jak i instalacji będą bardzo łatwe. Konieczne modyfikacje przewodów wentylacyjnych można dokonywać w otwartym poziomie technicznym na dachu, przepinając piony do odpowiednich urządzeń.

Plansza konkursowa: