cheap

2007/2008r.

  • autor:
    Rafał Paszenda
  • projekt/realizacja:
    2007/2008r.

Siedzisko 'cheap' zostało wykonane z papierowych rur średnicy 58mm, podobnie jak c-roll - pozostałości z papieru do plotowania. Każda z ośmiu nóg siedziska o kształcie litery "L" powstała w wyniku rozcięcia papierowej rury na dwie części i jej powtórnego sklejenia. Nogi zostały połączone naprzemiennie tworząc trzy płaszczyzny - pełne siedzisko oraz dwa rzędy nóg.

Sześcienna forma pozwala na różne ułożenia pojedynczego siedziska. Poprzez zestawianie ze sobą kilku siedzisk możliwe jest utworzenie innych przestrzennych elementów o całkowicie nowej funkcji - lekkich przegród, półek, gablot. Mogą być one wykorzystywane do podziału dużych przestrzeni galerii, muzeów itp.

W trakcie rejestracji jako wzór przemysłowy.