wielo-pasmówka, zabudowa usługowo-mieszkaniowa w Żorach


 • lokalizacja:
  Żory, ul. Centralna
 • autor:
  Rafał Paszenda, Adam Patas
 • inwestor:
  Nowe Lokum, firma deweloperska
 • projekt:
  2006-2007r.

inwestor – firma developerska, która sprzedając niezabudowane działki zastrzega sobie w umowie sposób kształtowania zabudowy – poszczególni inwestorzy budują obiekty zgodnie z narzuconą koncepcją.

założenia funkcjonalno-przestrzenne – stworzenie zabudowy o funkcji usługowo-mieszkaniowej; podział terenu na 7 działek – pasów – na którym zaprojektowano zabudowę szeregową; na każdej działce znajdują się dwa budynki z multifunkcjonalnym wnętrzem, rozdzielone zielonym patio, każdy z możliwością swobodnego kształtowania kubatury według indywidualnych potrzeb inwestora.

idea – połączenie cech charakterystycznych otaczającej zabudowy, zaprojektowanie jednostki posiadającej cechy terenów usługowych – „intensywnych” oraz mieszkaniowych – „ekstensywnych” powiązanych wspólną strefą zieloną.

elewacja – oraz jej podziały wynikają ze specyfiki otaczających budynków – wielokondygnacyjnych bloków mieszkalnych z horyzontalnym podziałami elewacji.

przykład – budynek nr1 o czterech niezależnych usługach. W podziemiu kawiarnia z dostępem do patio, w parterze centrum mody, piętro to wypożyczalnia multimedialna z salką kinową, na ostatniej kondygnacji biuro np. projektów. Kolejny budynek z wolnym parterem, trójpoziomowym apartamentem oraz dodatkowym pomieszczeniem (hobby) z dostępem do patio.