Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Jankowicach - PFU


 • lokalizacja:
  Jankowice, ul. Równoległa
 • autor:
  Rafał Paszenda
 • inwestor:
  Urząd Gminy Świerklany
 • powierzchnia:
  9722m2
 • projekt:
  2015r.

Makieta wykonana w skali 1:500 dla Projektu Koncepcyjnego wykonanego podczas opracowywania Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów gminnych na potrzeby parku rekreacyjno-wypoczynkowego na parcelach 2121/53, 624/56, 1842/27 w Jankowicach przy ul. Równoległej. Na podstawie PFU opracowany został regulamin konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję Parku. Braliśmy również czynny udział przy jego organizacji z ramienia SARP o. Katowice.