Konkurs na koncepcję przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury we Wrocławiu


  • autor:
    Projekt 3 + TopProjekt
  • współautor:
    Rafał Paszenda
  • projekt:
    2005r.

Pod murami Muzeum Architektury mieszczącym się w byłym Klasztorze Dominikanów we Wrocławiu, składowano kamienne, niepotrzebne elementy i detale nieistniejących budynków. Główną ideą konkursu było stworzenie budynku - opakowania, magazynu składowania kamienia. Budynku będącego zbiorem nietrwałej materii architektury.

Nowe skrzydło muzeum, znajdujące się przy ul. Słowackiego, to główne wejście do muzeum. Do starej części muzeum prowadzi przejście, które wraz z nową przestrzenią ekspozycyjną zorganizowaną wokół patio, zagłębiono poniżej poziomu terenu. W starej części muzeum, oprócz powiększenia przestrzeni ekspozycyjnej, zaprojektowano audytorium, część administracyjną i punkt widokowy w wieży kościoła.Przy pawilonie wejściowym do muzeum znajdują się dwa patia, odpowiedniki klasztornego wirydarza; jedno zagłębione, doświetlające przestrzeń ekspozycyjną; drugie, na poziomie terenu w formie lapidarium.