Konkurs na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie


 • nazwa:
  Konkurs na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie
 • autor:
  Rafał Paszenda, Robert Magiera, Karolina Korczak, Aneta Frysztacka-Biela
 • projekt:
  2020r.
 • lokalizacja:
  Komorów, gmina Michałowice

Idea:

Mając na uwadze wyjątkową lokalizację budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych (CIK) w kontekście miejsca – założenia urbanistycznego wchodzącego w obszar Miasta Ogrodu Komorowa – proponujemy bryłę CIK o powściągliwej, a zarazem wyjątkowej formie, która nie tyle „kopiuje” zabudowę otoczenia, co kontynuuje myśl przewodnią przyświecającą Twórcom Miasta Ogrodu – czyli tworzeniem architektury „odwołującej się swoją formą do nowoczesnych trendów w architekturze”, którymi dla nich była architektura modernistyczna XX wieku.

„Forma akustyczna”:

„Prostota geometryczna, kubiczna bryła oraz brak rozbudowanego detalu architektonicznego” to główne cechy proponowanego obiektu Centrum Inicjatyw Kulturalnych przedstawionego w pracy konkursowej. To, co dla Twórców Miasta było jednym z głównych czynników jego powstania tak teraz, w wyniku skoku technologicznego, stało się jednym jego z głównych problemów. Linia Elektrycznej Kolei Dojazdowej oprócz udogodnień komunikacyjnych wiąże się również z uciążliwościami urbanistycznymi oraz, czy też przede wszystkim, akustycznymi – stwarzając nadmierny hałas. Dlatego Elewacja projektowanego obiektu przybrała formę ekranu akustycznego pochłaniającego i rozpraszającego uciążliwe dźwięki otoczenia. W wyniku gry światłocienia na „zharmonizowanej” powierzchni elewacji obiekt uzyskuje nie tylko na wizualnej lekkości i plastyczności, ale również sprawia wrażenie obiektu będącego w nieustającym ruchu.

Bryła:

W celu wizualnego zmniejszenia kubatury obiektu, wynikającej z jej wytycznych powierzchniowych, podzieliliśmy bryłę obiektu na trzy kondygnacje, z czego dolna, „zagłębiona” w terenie została odsłonięta od południa, a przeszklona okładzina elewacyjna nadaje lekkości nadwieszonej „formie akustycznej”. Dodatkowo, od strony południowej, wytworzyliśmy dolny plac/scenę będącą powiększeniem przestrzeni Sali Wielofunkcyjnej obiektu, przez co imprezy mogą odbywać się równocześnie we wnętrzu, jak i na zewnątrz obiektu przy zachowaniu komfortu akustycznego.

Poziomy funkcjonalne:

Obiekt został podzielony na trzy poziomy funkcjonalne. Dolny -1, to poziom dwukondygnacyjnej Sali Wielofunkcyjnej z pomieszczeniami towarzyszącymi związanymi z jej obsługą (garderoby, magazyny) oraz pomieszczeniami technicznymi obiektu. W wyniku odsłonięcia terenu od strony południowej poziom dolny posiada bezpośrednie wejście z zewnątrz do Holu Dolnego z kawiarnią. Poziom +1 zawiera strefę wejścia z aneksem szatniowym, pomieszczeniami obsługi biurowej oraz Mediatekę z filią Biblioteki zwiększającymi ciągłość wykorzystania obiektu. Ten poziom, oprócz wglądu z przestrzeni komunikacji do Sali Widowiskowej posiada w jej przestrzeni dwie antresole o funkcji galerii, w tym jedną z stanowiskiem audio. Poziom górny, + 2 to poziom zawierający Salę Zajęć Ruchowych z zespołami szatniowymi, Salę Projekcyjną, Salę Technik Multimedialnych, Salę Warsztatową oraz niezbędne pomieszczenia magazynowe.

Trójpoziomowy Hol Główny:

Hol Główny został zaprojektowany w układzie trójpoziomowym – wchodząc do obiektu użytkownik zostaje wprowadzony na galerię zapewniającą wgląd na wszystkie poziomy Holu, plac wejściowy i otaczający park. Oprócz schodów prowadzących na poziom górny i dolny, zaprojektowaliśmy otwartą przestrzeń audytorium z widokiem na park, który może być też wykorzystywany jako atrakcyjna „poczekalnia z widokiem” w szczególności dla młodzieży przed zajęciami w CIK. Z przestrzeni ogólnodostępnego Holu użytkownik dostaje się do poszczególnych pomieszczeń obiektu korytarzami, które pełnią nie tylko funkcję przemieszczania się, ale również niekonwencjonalnej poczekalni o funkcji galerii wystawienniczej.

Plansze konkursowe: