Rafał Paszenda - założyciel pracowni.


Wykształcenie: 1998-2004 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Architektury i Urbanistyki; 2003.03-07 Staż zagraniczny w biurze projektowym CoopHimmelb(l)au w Wiedniu, Austria; 2002.02-06 Stypendium naukowe na Wydziale Architektury Chalmers University of Technology, Goteborg, Szwecja; 1993-1998 Technikum Budowlane w Rybniku.

Doświadczenie zawodowe: 2006.11.10 Otwarcie własnej pracowni projektowej "a-rp architekt Rafał Paszenda", która po zmianie siedziby przyjęła nazwą "architekt Rafał Paszenda"; 2004-2006 Projekt 3 SC, Rybnik; 2003.03-12 Coop Himmelb(l)au, Austria, Wiedeń; 2002.05-10 Projekt 3 SC, Rybnik; 1995-1998 Projekt JR, Rybnik.

Kwalifikacje zawodowe: 2008 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Nr ewidencyjny 3/08/SLOKK. Członek IARP oraz Delegat Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach.

Działalność zawodowa: Architekt SARP. Członek zarządu SARP o. Katowice w kadencji 2015-2019. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP o. Katowice w kadencji 2019-2023. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (MKUA) Miasta Rybnika 2018-2021.


Zespół projektowy:


Karolina Korczak (Groborz), Robert Magiera.


Z pracownią projektową związani byli:


Aneta Frysztacka-Biela, Deniss Lewandowska, Emilia Gańczorz, Malwina Jadacka, Zofia Surma-Kuczera, Katarzyna Berger, Paulina Ignacok, Agata Belkius, Anna Jabłońska, Anna Kłosek, Celestyna Łabęcka, Katarzyna Mazurek, Klaudia Fiegler i inni.


Współpraca

Szymon Korbel - konstrukcja, Tomasz Bienek - instalacje elektryczne, Marcin Łuczak – instalacje sanitarne, i inni.