Info:

Pracownia projektowa, założona w 2006r. przez architekta Rafała Paszendę, to zespół kreatywnych i doświadczonych architektów specjalizujących się w tworzeniu wyjątkowej architektury dopasowanej do potrzeb klienta. Szczególny nacisk kładziemy na przemyślane rozwiązania projektowe począwszy od fazy koncepcyjnej a na detalu skończywszy. Ważną kwestią dla nas są zagadnienia związane z energooszczędnością obiektu, czyli coś, co przekłada się zarówno na ochronę klimatu, jak i obniżenie kosztów użytkowania obiektu. Oprócz projektowania „pasywnego” istotne dla nas jest również projektowanie „przyszłościowe”, czyli zastosowanie takich rozwiązań projektowych, które uwzględnią zarówno teraźniejsze, jak i przyszłe potrzeby klienta – nasza architektura podąża za nimi i stara się je przewidywać.

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z wielu branż, przez co nasze projekty są przemyślane zarówno pod kątem architektonicznym, jak i technicznym.

Oferta:


Zaprojektujemy dla Państwa budynki:

- mieszkalne jednorodzinne oraz wielorodzinne
- biurowe
- handlowo-usługowe
- produkcyjno-magazynowe
- rekreacyjno-sportowe
- służby zdrowia
- sakralne
- i inne,

oraz założenia urbanistyczne:

- zespoły mieszkaniowe, usługowe, biurowe
- tereny rekreacyjno-sportowe
- ulice, deptaki, place, skwery
- założenia parkowe,
- i inne.

Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i zaangażowania!

projekt budynku biurowego w rybniku oraz wejścia do tatrzańskiego parku narodowego